APV i butik

APV i butik er et værktøj til brug for gennemførelsen af ArbejdsPladsVurdering (APV) i detailhandelsvirksomheder, uanset om det er en mindre special- eller dagligvarebutik, et supermarked, et varehus eller andet. Værktøjet er et spørgeskema med tilhørende handlingsplan.

Se en kort introduktion til BFA handels apv-værktøj (1 min).

Med APV-værktøjet kan du:

  • Tilføje jeres egne eksempler på APV tjekpunkter
  • Opsætte en færdig handlingsplan inkl. løsning, ansvarlige og datoer
  • Gemme APV’en i PDF eller arbejde videre med det i Word
  • Gemme svarene i en datafil og importere skemaet igen, når det passer dig.
  • Importere datafilen til jeres eget system - Læs mere om datafilen og import

OBS! Vi opbevarer ikke dine data - det gør du selv.

Fakta om APV - ArbejdsPladsVurdering

Alle arbejdsgivere med én eller flere ansatte skal ifølge loven udarbejde en skriftlig APV.

APV’en starter med en kortlægning af jeres arbejdsmiljø, her kan I fx bruge spørgeskemaer og tjeklister. Det er vigtigt, at I kommer rundt om alle arbejdsområder. I skal også forholde jer til, om det sygefravær der er, kan skyldes forhold i arbejdsmiljøet.   

De problemer som I finder under kortlægningen, skal I beskrive og vurdere alvor og omfanget af. Find også årsagen til problemerne samt hvordan de kan løses.

De problemer I ikke kan løse med det samme, skal I prioritere og skrive ind i en handlingsplan med deadlines og ansvarlige. Til sidst skal I følge op på, om de valgte handlinger har løst arbejdsmiljøproblemerne.

APV'en skal revideres mindst hvert tredje år, eller når der sker ændringer i arbejdet eller i arbejdsprocesser og arbejdsmetoder, der har betydning for arbejdsmiljøet, fx når der bygges om.

Arbejdsulykker, arbejdsbetingede lidelser og tilløb hertil bør altid udløse en ekstra vurdering.