APV tjekliste unges arbejde

Introtekst

Hvad er dit navn?
Hvor arbejder du?
Ønsker du at være anonym? Ja Nej
For unge, der er undervisningspligtige

Tjeklisten omfatter en række spørgsmål, der enten skal svares ja eller nej til.

Listen er udarbejdet ud fra de krav, der er til unges arbejdsmiljøforhold. Det medvirker til at tydeliggøre de særlige lovmæssige krav der stilles til de unges arbejdsmiljø.

I det omfang der sættes kryds i "JA" rubrikken, skal der derfor findes løsning med det samme.

Hvert problem skal beskrives nærmere i et APV skema, hvor årsagen til problemet beskrives og der vurderes, hvordan problemet tænkes løst samt hvornår.

Dette overføres til en samlet APV handlingsplan.

Tjeklisten omfatter alle unge under 18 år der er undervisningspligtige, dvs. dem der ikke er gået ud af 9. klasse.

Maskiner
JA
1.

Er der unge, som betjener motorredskaber, som man sidder på, fx gaffelstablere, gaffeltruck, fejemaskiner, rengøringsmaskiner?

Kommentar
JA
2.

Er der unge, som kører med selvkørende gaffelstabler?

Kommentar
JA
3.

Er der unge, som betjener motorredskaber med bearbejdende dele, som føres af gående, - fx fejemaskiner, rengøringsmaskiner?

Kommentar
JA
4.

Er der unge, som betjener maskiner med bevægelige og bearbejdende dele fx pålægsmaskiner, røremaskiner, dej- æltere, og hvor disse dele er tilgængelige under drift?

Kommentar
JA
5.

Er der unge, som udfører mere end at fylde i pap-/plasticpresser eller affaldskomprimatormaskiner, fx klargør, tømmer, vedligeholder eller rengør den?

Kommentar
JA
6.

Er der unge, som betjener friturekoger?

Kommentar
JA
7.

Er der unge der arbejder ved og betjener flaskebånd- og automat?

Kommentar
Ergonomi
JA
8.

Er der unge der løfter genstande over 12 kg og hvor løftet ikke foregå midt foran kroppen og mellem midtlårs- og albuehøjde?

Kommentar
JA
9.

Er der unge der bærer genstande over 12 kg.?

Kommentar
JA
10.

Er der unge der skubber og trækker mere end 10 kundevogne ad gangen (på skrånende eller løst underlag færre)?

Kommentar
JA
11.

Er der unge der skubber og trækker palleløftere, rullebure og lignende, hvor lasten overstiger ca. 250 kg. (mindre på skrånende eller løst underlag)?

Kommentar
Kemi
JA
12.

Er der unge der arbejder med eller i farlig nærhed af farlige stoffer og materialer der er mærket med de orange faresymboler og -betegnelserne: Tx, T, C, E, Xn, Xi, i henhold til Miljøministeriets regler om klassificering ?

Kommentar
JA
13.

Er der unge der arbejder med eller i farlig nærhed af organiske opløsningsmidler, som er optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler jf. At vejledning nr. C.0.1?

Kommentar
JA
14.

Er der unge der arbejder med eller i farlig nærhed af kræftfremkaldende stoffer og materialer, som er optaget på Arbejdstilsynets liste over stoffer og processer, som anses for at være kræftfremkaldende, jf. At vejledning nr. C.0.1?

Kommentar
Arbejdstid
JA
15.

Er der 13-14-årige, som har en daglig arbejdstid på over 2 timer på skoledage og på skolefridage 7 timer?

Kommentar
JA
16.

Er der undervisningspligtige 15-17-årige som har en daglig arbejdstid på over 2 timer på skoledage og 8 timer på skolefridage?

Kommentar
JA
17.

Er der unge der har en ugentlig arbejdstid på over 12 timer i uger med skoledage?

Kommentar
JA
18.

Er der 13-14-årige der i uger med helt skolefri arbejder over 35 timer?

Kommentar
JA
19.

Er der 15-17-årige der i uger med helt skolefri arbejder mere end 40 timer?

Kommentar
JA
20.

Er der unge med en arbejdstid på mere end 41/2 time, som ikke har en pause på mindst 30 minutter?

Kommentar
JA
21.

Er der unge, som ikke har en sammenhængende hvileperiode på mindst 14 timer i døgnet?

Kommentar
JA
22.

Er der unge, som ikke har 2 sammenhængende fridøgn inden for hver periode på syv døgn?

Kommentar
JA
23.

Er der unge, som arbejder i tidsrummet mellem kl. 20.00 og kl. 06.00?

Kommentar
Alderskrav
JA
24.

Er der ansat børn under 13 år?

Kommentar
JA
25.

Er der 13 - 14 årige samt unge omfattet af undervisningspligten, som udfører andet end lettere arbejde?

 

For eksempel:

  • Lettere arbejde med modtagelse, sortering, prismærkning mv. af varer i butikker og supermarkeder.
  • Lettere ekspedition i forretninger, restauranter mv.
  • Lettere rengøring, oprydning og borddækning.
  • Lettere manuelt arbejde, fx ilægning i poser, kuverter og æsker samt håndtering af rent vasketøj.
  • Lettere budtjeneste, fx internt piccoloarbejde, udbringning af aviser og reklamer.

Kommentar
Volds- og røveririsiko
JA
26.

Deltager den unge i egentlige penge- og værditransporter fx til bank, større beholdning penge ved vareudbringning, eller med transport af værdifulde varer fx medicin?

Kommentar
JA
27.

Er der unge, som arbejder alene mellem kl. 18.00 og kl. 06.00 på hverdage og mellem kl. 14.00 og kl. 06.00 på lørdage og søn- og helligdage, fx i kiosk, grillbar, videobutik, netcafe, butik eller på tankstation?

Kommentar
Instruktion og tilsyn
JA
28.

Er der unge, som ikke har fået en grundig instruktion og oplæring i hvilke risici der er forbundet med arbejdet og de særlige regler for unges arbejde?

Kommentar
JA
29.

Er der unge, som ikke har fået en grundig instruktion og oplæring i arbejdsteknik ved løft, bæring, skub og træk?

Kommentar
JA
30.

Er der unge, som ikke har fået en grundig instruktion og oplæring i anvendelse og arbejde med maskiner og tekniske hjælpemidler?

Kommentar
JA
31.

Er der unge, som ikke har fået en grundig instruktion og oplæring i anvendelse af stoffer og materialer

Kommentar
JA
32.

Er der unge, som ikke er fortrolige med de oplysninger, der fremgår af eventuelle brugsanvisninger vedrørende stoffer og materialer samt tekniske hjælpemidler?

Kommentar
JA
33.

Er der unge som arbejder uden at der føres tilsyn med arbejdet af en person over 18 år?

Kommentar
JA
34.

Er der unge, hvis forældre ikke er underrettet om den unges beskæftigelse og eventuelle ulykkes- og sygdomsfarer?

Kommentar

APV handlingsplan -
For unge, der er undervisningspligtige
Maskiner
<p>Er der unge, som betjener motorredskaber, som man sidder på, fx gaffelstablere, gaffeltruck, fejemaskiner, rengøringsmaskiner?</p>
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
<p>Er der unge, som kører med selvkørende gaffelstabler?</p>
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
<p>Er der unge, som betjener motorredskaber med bearbejdende dele, som føres af gående, - fx fejemaskiner, rengøringsmaskiner?</p>
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
<p>Er der unge, som betjener maskiner med bevægelige og bearbejdende dele fx pålægsmaskiner, røremaskiner, dej- æltere, og hvor disse dele er tilgængelige under drift?</p>
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
<p>Er der unge, som udfører mere end at fylde i pap-/plasticpresser eller affaldskomprimatormaskiner, fx klargør, tømmer, vedligeholder eller rengør den?</p>
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
<p>Er der unge, som betjener friturekoger?</p>
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
<p>Er der unge der arbejder ved og betjener flaskebånd- og automat?</p>
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Ergonomi
<p>Er der unge der løfter genstande over 12 kg og hvor løftet ikke foregå midt foran kroppen og mellem midtlårs- og albuehøjde?</p>
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
<p>Er der unge der bærer genstande over 12 kg.?</p>
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
<p>Er der unge der skubber og trækker mere end 10 kundevogne ad gangen (på skrånende eller løst underlag færre)?</p>
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
<p>Er der unge der skubber og trækker palleløftere, rullebure og lignende, hvor lasten overstiger ca. 250 kg. (mindre på skrånende eller løst underlag)?</p>
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Kemi
<p>Er der unge der arbejder med eller i farlig nærhed af farlige stoffer og materialer der er mærket med de orange faresymboler og -betegnelserne: Tx, T, C, E, Xn, Xi, i henhold til Miljøministeriets regler om klassificering ?</p>
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
<p>Er der unge der arbejder med eller i farlig nærhed af organiske opløsningsmidler, som er optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler jf. At vejledning nr. C.0.1?</p>
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
<p>Er der unge der arbejder med eller i farlig nærhed af kræftfremkaldende stoffer og materialer, som er optaget på Arbejdstilsynets liste over stoffer og processer, som anses for at være kræftfremkaldende, jf. At vejledning nr. C.0.1?</p>
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Arbejdstid
<p>Er der 13-14-årige, som har en daglig arbejdstid på over 2 timer på skoledage og på skolefridage 7 timer?</p>
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
<p>Er der undervisningspligtige 15-17-årige som har en daglig arbejdstid på over 2 timer på skoledage og 8 timer på skolefridage?</p>
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
<p>Er der unge der har en ugentlig arbejdstid på over 12 timer i uger med skoledage?</p>
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
<p>Er der 13-14-årige der i uger med helt skolefri arbejder over 35 timer?</p>
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
<p>Er der 15-17-årige der i uger med helt skolefri arbejder mere end 40 timer?</p>
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
<p>Er der unge med en arbejdstid på mere end 41/2 time, som ikke har en pause på mindst 30 minutter?</p>
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
<p>Er der unge, som ikke har en sammenhængende hvileperiode på mindst 14 timer i døgnet?</p>
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
<p>Er der unge, som ikke har 2 sammenhængende fridøgn inden for hver periode på syv døgn?</p>
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
<p>Er der unge, som arbejder i tidsrummet mellem kl. 20.00 og kl. 06.00?</p>
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Alderskrav
<p>Er der ansat børn under 13 år?</p>
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
<p>Er der 13 - 14 årige samt unge omfattet af undervisningspligten, som udfører andet end lettere arbejde?</p><p>&nbsp;</p><p>For eksempel:</p><p><UL><LI>Lettere arbejde med modtagelse, sortering, prismærkning mv. af varer i butikker og supermarkeder.</LI><LI>Lettere ekspedition i forretninger, restauranter mv.</LI><LI>Lettere rengøring, oprydning og borddækning.</LI><LI>Lettere manuelt arbejde, fx ilægning i poser, kuverter og æsker samt håndtering af rent vasketøj.</LI><LI>Lettere budtjeneste, fx internt piccoloarbejde, udbringning af aviser og reklamer.</LI></UL></p>
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Volds- og røveririsiko
<p>Deltager den unge i egentlige penge- og værditransporter fx til bank, større beholdning penge ved vareudbringning, eller med transport af værdifulde varer fx medicin?</p>
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
<p>Er der unge, som arbejder alene mellem kl. 18.00 og kl. 06.00 på hverdage og mellem kl. 14.00 og kl. 06.00 på lørdage og søn- og helligdage, fx i kiosk, grillbar, videobutik, netcafe, butik eller på tankstation?</p>
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Instruktion og tilsyn
<p>Er der unge, som ikke har fået en grundig instruktion og oplæring i hvilke risici der er forbundet med arbejdet og de særlige regler for unges arbejde?</p>
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
<p>Er der unge, som ikke har fået en grundig instruktion og oplæring i arbejdsteknik ved løft, bæring, skub og træk?</p>
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
<p>Er der unge, som ikke har fået en grundig instruktion og oplæring i anvendelse og arbejde med maskiner og tekniske hjælpemidler?</p>
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
<p>Er der unge, som ikke har fået en grundig instruktion og oplæring i anvendelse af stoffer og materialer</p>
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
<p>Er der unge, som ikke er fortrolige med de oplysninger, der fremgår af eventuelle brugsanvisninger vedrørende stoffer og materialer samt tekniske hjælpemidler?</p>
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
<p>Er der unge som arbejder uden at der føres tilsyn med arbejdet af en person over 18 år?</p>
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
<p>Er der unge, hvis forældre ikke er underrettet om den unges beskæftigelse og eventuelle ulykkes- og sygdomsfarer?</p>
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej