APV tjekliste unges arbejde

Hvad er dit navn?
Hvor arbejder du?
Ønsker du at være anonym? Ja Nej
Unge der ikke er undervisningspligtige

Tjeklisten omfatter en række spørgsmål, der enten skal svares ja eller nej til.

Listen er udarbejdet ud fra de krav, der er til unges arbejdsmiljøforhold. Det medvirker til at tydeliggøre de særlige lovmæssige krav der stilles til de unges arbejdsmiljø.

I det omfang der sættes kryds i "ja" rubrikken, skal der derfor findes løsning med det samme.

Hvert problem skal beskrives nærmere i et APV skema, hvor årsagen til problemet beskrives og der vurderes, hvordan problemet tænkes løst samt hvornår. Dette overføres til en samlet APV handlingsplan.

Tjeklisten omfatter alle unge under 18 år der ikke er undervisningspligtige dvs. dem der er gået ud af 9. klasse.

Maskiner
JA
1.

Er der unge, som betjener motorredskaber, som man sidder på, fx gaffelstablere, gaffeltruck, fejemaskiner, rengøringsmaskiner?

Kommentar
JA
2.

Er der unge, som betjener motorredskaber med bearbejdende dele, som føres af gående, - fx fejemaskiner, rengøringsmaskiner?

Kommentar
JA
3.

Er der unge, som betjener maskiner med bevægelige og bearbejdende dele fx pålægsmaskiner, røremaskiner, dejæltere, og hvor disse dele er tilgængelige under drift?

Kommentar
JA
4.

Er der unge, som udfører mere end at fylde i pap-/plasticpresser eller affaldskomprimatormaskiner, fx klargør, tømmer, vedligeholder eller rengør den?

Kommentar
JA
5.

Er der unge der tømmer friturekogeren eller filtrerer den varme olie?

Kommentar
Ergonomi
JA
6.

Er der unge der løfter genstande over 12 kg og hvor løftet ikke foregå midt foran kroppen og mellem midtlårs- og albuehøjde?

Kommentar
JA
7.

Er der unge der bærer genstande over 12 kg.?

Kommentar
JA
8.

Er der unge der skubber og trækker mere end 10 kundevogne ad gangen (på skrånende eller løst underlag færre)?

Kommentar
JA
9.

Er der unge der skubber og trækker palleøftere, rullebure og lignende, hvor lasten overstiger ca. 250 kg. (mindre på skrånende eller løst underlag)?

Kommentar
Kemi
JA
10.

Er der unge der arbejder med eller i farlig nærhed af farlige stoffer og materialer der er mærket med de orange faresymboler og -betegnelserne: Tx, T, C, E, Xn, Xi, i henhold til Miljøministeriets regler om klassificering ?

Kommentar
JA
11.

Er der unge der arbejder med eller i farlig nærhed af organiske opløsningsmidler, som er optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler jf. At vejledning nr. C.0.1?

Kommentar
JA
12.

Er der unge der arbejder med eller i farlig nærhed af kræftfremkaldende stoffer og materialer, som er optaget på Arbejdstilsynets liste over stoffer og processer, som anses for at være kræftfremkaldende, jf. At vejledning nr. C.0.1?

Kommentar
Arbejdstid
JA
13.

Er der unge der arbejder mere end 8 timer om dagen og 40 timer om ugen?

Kommentar
JA
14.

Er der unge med en arbejdstid på mere end 4½ time, som ikke har en pause på mindst 30 minutter?

Kommentar
JA
15.

Er der unge, som ikke har en sammenhængende hvileperiode på mindst 12 timer i døgnet?

Kommentar
JA
16.

Er der unge, som arbejder i tidsrummet mellem kl. 22.00 og kl. 06.00?

Kommentar
JA
17.

Er der unge der arbejder i grillbar, restauranter o.lign., som arbejder mellem kl. 24.00 og 06.00?

Kommentar
Volds- og røveririsiko
JA
18.

Deltager den unge i egentlige penge- og værditransporter fx til bank, større beholdning penge ved vareudbringning, eller med transport af værdifulde varer fx medicin?

Kommentar
JA
19.

Er der unge, som arbejder alene mellem kl. 18.00 og kl. 06.00 på hverdage og mellem kl. 14.00 og kl. 06.00 på lørdage og søn- og helligdage, fx i kiosk, grillbar, videobutik, netcafe, butik, på tankstation eller i butikker der ligger isoleret uden almindelig

færdsel?

Kommentar
JA
20.

Er der unge, som arbejder alene eller sammen med andre unge i storcentre i tidsrummet mellem kl. 18.00 og kl. 20.00 på hverdage og mellem kl. 14.00 og kl. 20.00 på lørdage og søn- og helligdage? (kun denne udvidelse af tidsrum, såfremt der er

hyppig patruljering af sikkerhedsvagter)

Kommentar
Instruktion og tilsyn
JA
21.

Er der unge, som ikke har fået en grundig instruktion og oplæring i hvilke risici der er forbundet med arbejdet og de særlige regler for unges arbejde?

Kommentar
JA
22.

Er der unge, som ikke har fået en grundig instruktion og oplæring i arbejdsteknik ved løft, bæring, skub og træk?

Kommentar
JA
23.

Er der unge, som ikke har fået en grundig instruktion og oplæring i anvendelse og arbejde med maskiner og tekniske hjælpemidler?

Kommentar
JA
24.

Er der unge, som ikke har fået en grundig instruktion og oplæring i anvendelse af stoffer og materialer?

Kommentar
JA
25.

Er der unge, som ikke er fortrolige med de oplysninger, der fremgår af eventuelle brugsanvisninger vedrørende stoffer og materialer samt tekniske hjælpemidler?

Kommentar
JA
26.

Er der unge, som arbejder uden at der føres tilsyn med arbejdet af en person over 18 år?

Kommentar

APV handlingsplan -
Unge der ikke er undervisningspligtige
Maskiner
<p>Er der unge, som betjener motorredskaber, som man sidder på, fx gaffelstablere, gaffeltruck, fejemaskiner, rengøringsmaskiner?</p>
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
<p>Er der unge, som betjener motorredskaber med bearbejdende dele, som føres af gående, - fx fejemaskiner, rengøringsmaskiner?</p>
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
<p>Er der unge, som betjener maskiner med bevægelige og bearbejdende dele fx pålægsmaskiner, røremaskiner, dejæltere, og hvor disse dele er tilgængelige under drift?</p>
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
<p>Er der unge, som udfører mere end at fylde i pap-/plasticpresser eller affaldskomprimatormaskiner, fx klargør, tømmer, vedligeholder eller rengør den?</p>
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
<p>Er der unge der tømmer friturekogeren eller filtrerer den varme olie?</p>
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Ergonomi
<p>Er der unge der løfter genstande over 12 kg og hvor løftet ikke foregå midt foran kroppen og mellem midtlårs- og albuehøjde?</p>
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
<p>Er der unge der bærer genstande over 12 kg.?</p>
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
<p>Er der unge der skubber og trækker mere end 10 kundevogne ad gangen (på skrånende eller løst underlag færre)?</p>
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
<p>Er der unge der skubber og trækker palleøftere, rullebure og lignende, hvor lasten overstiger ca. 250 kg. (mindre på skrånende eller løst underlag)?</p>
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Kemi
<p>Er der unge der arbejder med eller i farlig nærhed af farlige stoffer og materialer der er mærket med de orange faresymboler og -betegnelserne: Tx, T, C, E, Xn, Xi, i henhold til Miljøministeriets regler om klassificering ?</p>
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
<p>Er der unge der arbejder med eller i farlig nærhed af organiske opløsningsmidler, som er optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler jf. At vejledning nr. C.0.1?</p>
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
<p>Er der unge der arbejder med eller i farlig nærhed af kræftfremkaldende stoffer og materialer, som er optaget på Arbejdstilsynets liste over stoffer og processer, som anses for at være kræftfremkaldende, jf. At vejledning nr. C.0.1?</p>
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Arbejdstid
<p>Er der unge der arbejder mere end 8 timer om dagen og 40 timer om ugen?</p>
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
<p>Er der unge med en arbejdstid på mere end 4½ time, som ikke har en pause på mindst 30 minutter?</p>
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
<p>Er der unge, som ikke har en sammenhængende hvileperiode på mindst 12 timer i døgnet?</p>
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
<p>Er der unge, som arbejder i tidsrummet mellem kl. 22.00 og kl. 06.00?</p>
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
<p>Er der unge der arbejder i grillbar, restauranter o.lign., som arbejder mellem kl. 24.00 og 06.00?</p>
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Volds- og røveririsiko
<p>Deltager den unge i egentlige penge- og værditransporter fx til bank, større beholdning penge ved vareudbringning, eller med transport af værdifulde varer fx medicin?</p>
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
<p>Er der unge, som arbejder alene mellem kl. 18.00 og kl. 06.00 på hverdage og mellem kl. 14.00 og kl. 06.00 på lørdage og søn- og helligdage, fx i kiosk, grillbar, videobutik, netcafe, butik, på tankstation eller i butikker der ligger isoleret uden almindelig</p><p>færdsel?</p>
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
<p>Er der unge, som arbejder alene eller sammen med andre unge i storcentre i tidsrummet mellem kl. 18.00 og kl. 20.00 på hverdage og mellem kl. 14.00 og kl. 20.00 på lørdage og søn- og helligdage? (kun denne udvidelse af tidsrum, såfremt der er</p><p>hyppig patruljering af sikkerhedsvagter)</p>
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Instruktion og tilsyn
<p>Er der unge, som ikke har fået en grundig instruktion og oplæring i hvilke risici der er forbundet med arbejdet og de særlige regler for unges arbejde?</p>
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
<p>Er der unge, som ikke har fået en grundig instruktion og oplæring i arbejdsteknik ved løft, bæring, skub og træk?</p>
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
<p>Er der unge, som ikke har fået en grundig instruktion og oplæring i anvendelse og arbejde med maskiner og tekniske hjælpemidler?</p>
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
<p>Er der unge, som ikke har fået en grundig instruktion og oplæring i anvendelse af stoffer og materialer?</p>
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
<p>Er der unge, som ikke er fortrolige med de oplysninger, der fremgår af eventuelle brugsanvisninger vedrørende stoffer og materialer samt tekniske hjælpemidler?</p>
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
<p>Er der unge, som arbejder uden at der føres tilsyn med arbejdet af en person over 18 år?</p>
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej