Valg af metode

I kan selv vælge den metode, som APV'en skal gennemføres efter.

I kan f.eks. vælge at lave en spørgeskemaer til medarbejderne, runderinger med tjeklister, eller I kan holde forskellige former for møder, hvor I kan drøfte arbejdsmiljøforholdene. Metoderne kan også kombineres, så noget af arbejdsmiljøet afdækkes ved rundering og andet via spørgeskemaer. 

Uanset valg af metode skal det sikres, at I kommer rundt om hele arbejdsmiljøet og får undersøgt, hvad der er årsag til problemerne, så I får fundet de rigtige løsninger.

Det er også vigtigt at få aftalt, hvem der tager sig af hvad, og hvem der har styringen og ledelsen af hele APV forløbet, så I sikrer fremdrift og kommer igennem alle faser.

I dette værktøj har vi valgt spørgeskemametoden. Hvis I ønsker at anvende andre metoder kan I læse mere her:

Andre APV metoder